Pilates Inka Reńska

REGULAMIN

STUDIO PILATES INKA REŃSKA

§ 1 Definicje

 • Studio – Studio Pilates Inka Reńska – marka należącą do spółki Dobrostan sp. z o.o. z siedzibą Budowlanych 3 86-300 Grudziądz.
 • Maszyny do pilatesu – cadillac, reformer, krzesło, beczka, spine corrector.
 • Akcesoria do pilatesu – mata, roler, piłki, magic circle, ciężarki, dyski sensoryczne etc
 • Zajęcia grupowe  – zajęcia prowadzone w grupach do 10 osób na matach metodą pilates z wykorzystaniem akcesoriów do pilatesu.
 • Zajęcia personalne na maszynach pilates – zajęcia dla jednej osoby prowadzone metodą pilates na maszynach do pilatesu (cadillac, reformer, krzesło, beczka, spine corrector)
 • Zajęcia duo na maszynach pilates – zajęcia dla dwóch osób prowadzone metodą pilates na maszynach do pilatesu (cadillac, reformer, krzesło, beczka, spine corrector)
 • Zajęcia są prowadzone przez Nauczycielki lub nauczycieli metody pilates z odpowiednim przygotowaniem – odbyte szkolenia w certyfikowanych jednostkach szkoleniowych metody pilates
  w Polsce.

§ 2 Sprawy organizacyjne

 • Rozpoczęcie zajęć i podpisanie oświadczenia Klientki/Klienta oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny w Studio oraz na stronie inetrnetowej studia.
 • W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 • W przypadku wątpliwości Nauczycielki/Nauczyciela co do stanu zdrowia Klienta może on zalecić konsultację lekarską lub fizjoterapeutyczną, w skrajnych przypadkach odradzić ćwiczenia pilates do czasu wykonania diagnostyki.
 • Klient/Klientka powinni zgłaszać Nauczycielce/Nauczycielowi przed zajęciami wszystkie dolegliwości czy problemy zdrowotne.
 • Klientka/Klient oświadcza, że nie ma przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach pilates oraz że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność i zrzeka się roszczeń związanych z ewentualnymi uszczerbkami na zdrowiu wynikłymi z uczestnictwa w zajęciach grupowych lub personalnych w studio, chyba że powstały one z winy organizatora.
 • Zabronione jest korzystanie ze sprzętów w studio służących do ćwiczeń bez nadzoru Nauczycielki/Nauczyciela.
 • Strój do pilatesu powinien być wygodny oraz pozbawiony zamków i innych elementów, które mogą uszkodzić sprzęty (maty, tapicerowane elementy maszyn do pilatesu, akcesoria do pilatesu). Ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Studio.
 • Swoje rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest pozostawić kluczyk w zamku szafki po zakończeniu wizyty w Studio (opłata za zgubienie kluczyka 20zł). 
 • W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych i nieprzewidzianych Studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć – informacja będzie dostępna na stronie www, na fb oraz – w miarę możliwości – będą wysyłane wiadomości tekstowe.
 • Zajęcia personalne lub duo można odwołać najpóźniej 24h przed godziną zajęć, w przeciwnym razie należy uregulować należność za zarezerwowany trening.

§ 2 Grafik oraz płatności

 • Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie internetowej oraz w Studio.
 • Na treningi personalne można umawiać się poprzez SM, telefonicznie lub przez e-mail.
 • Za treningi płacimy jednorazowo lub kupując karnet. Płatność jest możliwa gotówką lub kartą płatniczą i przelewem.
 • Karnety wykupowane są na dany miesiąc kalendarzowy. Karnet Klienta jest imienny,
  z karnetu może korzystać wyłącznie wskazany na nim właściciel.
 • Płatność za karnet powinna być wykonana przed pierwszymi zajęciami w miesiącu, w którym karnet ma obowiązywać.
 • Karnet jest ważny do końca miesiąca kalendarzowego. Po tym okresie karnet traci ważność, a niewykorzystane wejścia przepadają.
 • Od karnetu odliczamy wyłącznie planowane i zgłoszone wcześniej urlopy.
 • Nieobecności można odrobić w bieżącym lub kolejnym miesiącu w innej grupie o zbliżonym poziomie nauczania po uprzednim potwierdzeniu u Nauczycielkę, że jest taka techniczna możliwość (są miejsca na sali).

§ 2

Zasady korzystania z oferty Studio

 • Studio oferuje następujące rodzaje zajęć:
 • Trening grupowy –
 • Trening duo na sprzęcie Pilates
 • Trening personalny na sprzęcie Pilates
 • Rezerwacji miejsca na zajęcia personalne lub duo dokonujemy w Studio bądź poprzez wiadomość sms lub inny komunikator.
 • Liczba miejsc na treningi grupowe jest ograniczona dla komfortu i zachowania wysokiej jakości zajęć, Klientka/Klient jest zapisany do konkretnej grupy bez możliwości jej dowolnej zmiany.
 • Wszystkie uwagi i sugestie proszę zgłaszać do Właścicielki Studia – jesteśmy otwarci na zmiany na lepsze.